Sektion der Bundesrepublik Deutschland

Almanya'da ırkçı şİddete karşı bİrleşelİm

"Irkçılığa Hayır!": Uluslararası Af Örgütü üyeleri, 2015 yılı Mayıs ayında Dresden'deki Yıllık Genel Kurul sırasında biraraya gelerek #IrkçılığaHayır sloganını oluşturuyor: © Amnesty International / foto: Tobias Ritz"Irkçılığa Hayır!": Uluslararası Af Örgütü üyeleri, 2015 yılı Mayıs ayında Dresden'deki Yıllık Genel Kurul sırasında biraraya gelerek #IrkçılığaHayır sloganını oluşturuyor: © Amnesty International / foto: Tobias Ritz

Kundaklamalar, saldırılar ve yıldırma çabaları: Almanya'da ırkçı şiddet oranında ciddi bir artış yaşanıyor. İnsanlar, görünüşleri, sahip oldukları düşünülen dini inançları, ya da başka varsayılan özellikleri nedeniyle her gün saldırıya uğruyor. Sorumlular nadiren hukuk karşısında hesap veriyor.

Buna artık bir son verilmeli! Çünkü her bir ırkçı saldırı aynı zamanda, insan haklarının temel değeri olan, tüm insanların eşitliği ilkesine de bir saldırıdır. Almanya'da yaşayan herkes, nereden gelirlerse gelsinler, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar ve nasıl görünürlerse görünsünler kendilerini güvende hissedebilmeliler.

İşte bu nedenle, Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılı Haziran ayında, Almanya'daki ırkçı şiddete karşı yeni bir kampanya başlattı.

Harekete geçİn!

Almanya’da İnsanları ırkçı şİddetten koruyun!


Harekete geçin! Federal İçişleri Bakanına ve içişleri ile ilgili diğer Devlet Bakanları ile Senatörlerine Almanya'da insanları ırkçı şiddete karşı korumaları çağrısında bulunduğumuz dilekçemizi imzalayın.


Daha fazla bİlgİ

Almanya ırkçı şİddet mağdurlarını yüzüstü bırakıyor


Almanya hükümeti, mültecileri ve beyaz olmayan diğer kişileri ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara karşı yeterince korumayarak insan hakları sorumluluklarını yerine getirmiyor. Uluslararası Af Örgütü'nün "Güvensizlik içinde Yaşamak: Almanya Irkçı Şiddet Mağdurlarını Nasıl Yüzüstü Bırakıyor" başlıklı yeni raporundan çıkan sonuç bu.

Uluslararası Af Örgütü’nün "Güvensİzlİk İçİnde Yaşamak" raporunun ana mesajları


Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılı Haziran ayında Güvensizlik içinde Yaşamak: Almanya Irkçı Şiddet Mağdurlarını Nasıl Yüzüstü Bırakıyor" başlıklı bir rapor yayımladı. Bu raporun ana mesajlarını aşağıda bulabilirsiniz.